“ONE SIZE FITS ALL”

Här nedan följer en länk till en mycket detaljerad beskrivning hur en specifik psykoterapeutisk metod de senaste åren standardiserat den öppna psykiatrivården i Sverige:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=5104224

“Från att ha bedrivits av legitimerade psykoterapeuter med uppemot 8 års utbildning, börjar terapi ges av sjuksköterskor och annan vårdpersonal som snabbskolats i KBT. De första två åren är minimikravet för att få regeringens bidrag att behandlaren har fem veckors påbyggnadsstudier i KBT.

/…/

– När de här pengarna kom till vårdcentralerna så innebar det om de istället för att ta mig tog en person som inte var legitimerad men som hade en kortare kurs i KBT så slogs jag ut av den personen, fast jag hade jobbat i över 30 år.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s