Akutmottagning för våldtagna män öppnas i Stockholm

Södersjukhuset och Stockholm Landsting har tagit beslutet att driva igenom en akutmottagning för våldtagna män. Alliansen har till slut tacka ja till förslaget efter påtryckningar från företrädare från vänsterpartiet och RFSU.

Beslutet är ett viktigt steg i riktningen mot förståelse av människan som individ och inte som stereotyp och schablon. Många skriver att det är tabubelagt och kontroversiellt -uttalanden jag inte håller med om.

Våld uttövas av en människa på en annan människa. Lägg också till sexuellt påtvingande. Händelsen är traumatisk och skamfylld vilket ökar behovet av tidig vård och tidigt stöd. Skillnaden är ingen- enbart att våldtäkt drabbat en man i stället för en kvinna. Min gissning är att den skepticism som uppstått beror på osäkerhet och brist på kunskap. Att beslutet gått igenom är ett gott tecken.

Källa:
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/mottagning-for-valdtagna-man-ska-startas-i-stockholm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s