Närhet ger oss bäst vila och varför psykoterapi är hjälpsamt

I en artikel i Svenska Dagbladet presenteras James Coans forskning om att närhet ger bäst vila för våra hjärnor. De kallar viloläget för ”the social baseline theory” och teorins innehåll sträcker sig bak till slutet på 1800-talets filosofiska sociologer som G.H. Mead och L. Vigotsky. Det samma går att spegla med Bowlbys anknytningsteori eller Blumers Symboliska Interaktionism.

I grunden handlar alla dessa teorier och begrepp om en sak:

  • Människan är evolutionärt en social relationell varelse. Grunden till vår fungerande hälsa och levene sker i samspel med andra

Teorierna pekar också på varför relationella frågor är känsliga för oss. Och vilka djupa spår det sätter om detta brister. I vuxen ålder har vi kapacitet att sätta en kaotisk förvirrad upplevelse i ett komplext men förståerligt sammanhang. Men ett barn har inte denna kapacitet utan behöver en hjälpande vuxen. Har relationen till en hjälpande gestalt haft stora brister över tid, stagnerar utvecklingen eller går mot skev riktning. Konsekvensen av detta kan bli ett falskt själv och destruktiva beteenden. Exempelvis genom att skada sig själv eller andra, avstängningsmekanismer med mera. Det är här psykoterapi blir aktuellt, en plattform där mönstret kan tillsammans brytas via arbete och nya erfarenheter.

“Men jag pratar ju om allt med mina vänner?”

Det finns flera argument som talar för att terapi med vänner inte leder mot förändring. Vi tenderar att tillsammans med vänner antingen spä på argumenten eller hamna i en dispyt om fenomenet. En annan aspekt är att vi i detaljerat arbete riskerar att tynga ner våra vänner med våra problem och vice verse. En vän kanske inte har utrymme att ta in djupa emotionella berättelser för den är fullt upptagen med sin egna process. Relationen är inte heller neutral- vilket kan främja plattformens progressiva arbete. Relationen till vänner ska självklart vara uppriktig och det ska finnas utrymme för viktiga samtal, men det är svårt att föra ett terapeutiskt arbete som vän- och sällan konstruktivt. Det finns en myt om att terapi är att slappna av och ventilera sitt innersta och den stämmer inte. Terapi är arbete, lyhördhet och kontinutet.

Advertisements