Konfliktlösning—Conflict Resolution

(sv.)

Genom åren har jag studerat beteendevetenskap i varierade former på en rad olika platser, universitet och institut. Av dessa sammanhang var det ett jag minns stack ut pedagogiskt och innehållsmässigt. Institutionen för arbetsvetenskap på Göteborgs Universitet, där ämnen som Konfliktlösning och medling undervisades. Det som skiljde sig var att teori var viktigt men sekundärt i utbildningens innehåll. Primärt var praktiskt deltagande övningar, workshops och rollspel.

Hur kommer det sig att jag särskilt minns just detta kursinnehåll?

Vi diskuterar det här tillsammans med rektorn Håkan Kellgren, som varit kursledare för detta ämne i över två decennier.

/

(eng.)

Over the years, I have studied behavioral science in varied forms in a variety of places, universities and institutes. Of all of them it is one that I remember stood out compared to the others in terms of pedagogical methods and its contents. The course was at the Department of Work Science at the University of Gothenburg, where mainly subjects such as conflict resolution and mediation were taught. What distinguished was that theory methodology was important, but secondary to its contents. Primarily was  practically participating exercises, workshops and role-plays.

How is it that I remember this particular course and its contents?

This we discuss together with its headmaster Håkan Kellgren. He has been active in the conflict resolution and mediation field for over two decades.