Tag Archives: ERFARENHET

Changing emotion with another emotion

Leslie Greenberg förklarar hur vi kan bryta oss loss ur rädsla med hjälp av nya känslor som tidigare inte varit nära till hands. Emotion Focused Therapy har inte hittat dagens ljus i Sverige riktigt, men flera terapiformer berör liknande fenomen. Frågan som hela tiden bör ställas är hur lyssnar vi till individers behov och erfarenheter för att veckla ut ens komplexa spektrum och resurs till plats för växande och förändring?

Advertisements

“ONE SIZE FITS ALL”

Här nedan följer en länk till en mycket detaljerad beskrivning hur en specifik psykoterapeutisk metod de senaste åren standardiserat den öppna psykiatrivården i Sverige:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=5104224

“Från att ha bedrivits av legitimerade psykoterapeuter med uppemot 8 års utbildning, börjar terapi ges av sjuksköterskor och annan vårdpersonal som snabbskolats i KBT. De första två åren är minimikravet för att få regeringens bidrag att behandlaren har fem veckors påbyggnadsstudier i KBT.

/…/

– När de här pengarna kom till vårdcentralerna så innebar det om de istället för att ta mig tog en person som inte var legitimerad men som hade en kortare kurs i KBT så slogs jag ut av den personen, fast jag hade jobbat i över 30 år.”